ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ "เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร"
คู่มือการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด
 https://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/66/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%20e-book_update.pdf?fbclid=IwAR1_N20hNj2fP5r8eM5H9ks7OCgT6b28yCbLx8ww5yO2tbhLAPj2A5zWoa8
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 631 ครั้ง