รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผการอบรมออนไลน์หลักสูตร สพม.41   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.18 KB
Adobe Acrobat Document รายานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลลากรทางการศึกษา อบรม-สัมนา-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB