รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ดาวโหลดรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB
รายงานผลการดาเนินโครงการ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กาแพงเพชร
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดาเนินโครงการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB