ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 8 หมู่ 3 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร   62170
เบอร์โทรศัพท์ 055-856343
Email : mbp2kp@gmail.com