แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565
RAR Archive แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB